10 sengeplasser

I leilighet 1 er det 5 ordinære sengeplasser pluss mulighet for en person til å sove på sofa i stuen. I leilighet 2 finnes det også 5 ordinære sengeplasser.